Bàn họp 2m4 x 1m2 chân sắt cũ

2.000.000 1.795.000