Bàn giám đốc có hộc 1m4x70cm cũ

2.200.000 1.995.000