Tủ kính trưng bày 4 buồng mới cũ

6.500.000 5.995.000