Tủ hồ sơ văn phòng, tủ hồ sơ giám đốc 3 buồng cũ

2.990.000