Tủ hồ sơ thấp 2 cánh đen 80cm*1m05 sâu 45cm cũ

1.200.000 745.000

Mã: THSC139 Danh mục: