Thanh lý tủ kính trưng bày trắng hồng cũ giá rẻ

4.000.000 3.500.000