Thanh lý Tủ kính trưng bày điện thoại cũ tủ 1m2x56cm cao 96cm

2.500.000 1.495.000