Thanh lý tủ gỗ 8 cánh màu trắng 1m9x2m2 sâu 70cm mới 90%

4.500.000 3.995.000