Thanh lý quầy lễ tân 1m2 màu trắng giá rẻ

2.700.000 2.500.000