Thanh lý quầy 2m đóng mới màu xanh trắng giá rẻ

4.800.000