Thanh lý quầy 2m đóng mới màu xanh trắng giá rẻ

5.000.000 4.800.000