Thanh lý giường tầng gỗ màu nâu 1m2x2m5 cao 1m8

6.000.000 3.495.000