Thanh lý Giường Phản Gỗ Xoan Đào 1m8 x 2m G001

12.500.000 9.384.000