Thanh lý Giường Phản Gỗ Pơ Mu 1m6 x 2m G023 giá rẻ

9.000.000 8.280.000