Thanh lý ghế xoay giám đốc bọc da chân gỗ

2.495.000