Thanh lý ghế trường kỹ 2 hộc kéo gỗ sồi Nga

6.000.000 4.495.000