Thanh lý ghế trường kỹ 2 hộc kéo gỗ sồi Nga

4.495.000