Thanh lý gấp tủ hồ sơ 1m2 x 2m giá rẻ

1.400.000 1.200.000