Thanh lý gấp bàn ăn 1m2 gỗ tự nhiên giá rẻ

2.000.000 1.800.000