Thanh lý Bộ salon gỗ tràm cũ giá rẻ

8.000.000 4.495.000