Thanh lý Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ tự nhiên cũ

4.495.000