Thanh lý bàn làm việc góc màu vàng 1m4x1m3

995.000