Thanh lý Bàn làm việc cũ MFC không hộc 1m2x60cm cũ

500.000 395.000