Thanh lý bàn làm việc 2m4 giá rẻ

1.400.000 1.200.000