Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm mới 90%

1.100.000 845.000