Thanh lý Bàn họp 1m2*2m chân sắt

2.500.000 1.595.000