Thanh lý bàn giám đốc 1m6 gỗ hương cũ giá siêu rẻ

5.000.000