Kệ gỗ trang trí 1m7*1m05 sâu 25cm cũ giá rẻ

1.200.000 995.000