Giường vải nỉ nhung đỏ cao cấp 1m6 mới

6.500.000 5.495.000