Ghế xoay trưởng phòng cũ lưng lưới cao mới 90%

845.000