Ghế xoay nhân viên văn phòng vải xanh cũ

450.000 275.000