Ghế xoay lưng lưới có tựa đầu cao cấp cũ

1.500.000 845.000