Tủ kệ trưng bày gỗ màu trắng 1m2 x 1m8 mới 90%

2.200.000 1.795.000