Tủ kệ hồ sơ ngang 80cm cao 1m8 sâu 40cm cũ thanh lý

995.000