Tủ gỗ Căm xe 1m6x2m2 3 cánh cũ

6.000.000 5.495.000