Thanh lý tủ hồ sơ gỗ MFC màu vàng cũ giá rẻ

1.800.000 1.000.000