Thanh lý tủ áo 2 cánh cửa lùa liền kệ có bánh xe 1m8x2m

10.000.000 4.445.000