Thanh lý tủ áo 2 cánh cửa lùa liền kệ có bánh xe 1m8x2m

4.445.000