Thanh lý kệ trưng bày MDF cũ giá rẻ

2.800.000 2.500.000