Thanh lý kệ hồ sơ 6 ngăn cũ 1m5x60cm sâu 30cm giá rẻ

495.000