Thanh lý giường MDF 1m6x2m tồn kho giá xưởng

5.000.000 2.995.000