Thanh lý giường 1m2x2m có 2 hộc kéo cũ giá rẻ

3.500.000 1.495.000