Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn, nhà hàng

2.200.000 1.995.000