Bàn 1m1x60cm 2 hộc màu nâu mới 90%

850.000 745.000