Thanh lý giường gỗ sồi 1m4 x 2m cũ

3.000.000 2.195.000