Thanh lý tủ 1m2x2m4 màu 5 tầng cũ

3.500.000 1.795.000