Thanh lý tủ hồ sơ xanh trắng giá cũ siêu rẻ

1.700.000 1.400.000