Thanh Lý Bàn Giám Đốc Cũ 1m6 x 90cm

2.350.000 2.000.000