Thanh lý quầy thẳng ốp đá hàng đẹp giá rẻ

3.500.000 3.000.000