Thanh lý quầy 2m2 MFC cũ giá siêu rẻ

3.800.000 3.500.000