Thanh lý kệ trưng bày 3 tầng cũ tồn kho giá rẻ

745.000