Thanh lý kệ hồ sơ 6 ngăn giá siêu rẻ

850.000 750.000