Thanh lý Bộ bàn ghế quán ăn nhà hàng mới 90%

2.500.000 1.590.000