Thanh lý Bộ bàn ghế quán ăn nhà hàng mới 90%

1.590.000